چهارشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۳

اعتصاب غذا دراوین

زندانیان بند یکم اوین (بند زندانیان سیاسی) همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند. از دوستانی که در کار ساختن لگو و تهیه تومار اعتراضی سررشته دارند خواهش می کنم که کار در این زمینه را فراموش نکنند

هیچ نظری موجود نیست: