سه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۳

از کیسه خلیفه

این هم وزیر مترقی خاتمی و قهرمان مبارزات آزادیبخش آقای حسین درخشان . نگاه کنید به بذل و بخشش های عقدنامه ای ایشان. در دیزی ملت باز است حیای گربه مترقی کجا رفته است ؟ تازه این زن پنهانی آقای وزیر ارشاد خاتمی بوده ،  آشکاری هایش چه هدایای از کیسه ملت گرفته اند

هیچ نظری موجود نیست: