جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۵

جام جهانی 1کمتر کسی پیدا می شود که در طول زندگی خود پا به توپ نشده باشد. فردا نزدیک به دو میلیارد نفر به تماشای بازی های فوتبال جام جهانی می نشینند. در این یک ماه که بازی ها ادامه دارد، تمام رخدادهای سیاسی و اجتماعی در سایه این بازی ها قرار خواهد گرفت.
هر چند امروزه فوتبال با اقتصاد و سیاست جهان گیری در هم آمیخته شده و مافیای سرمایه آن را به پلشتی کشانده، اما هنوز برای میلیون ها نفر همان ورزش زیبایی است که تنها در سایه ی همکاری و همبستگی بازیکنان قابل اجراست. فوتبال مانند هر پدیده دیگری سویه های تاریک و روشن خود را دارد. متاسفانه فوتبال توسط سرمایه داری به ماشین پول چاپ کن تبدیل شده است. فردا درب های بهشت بر روی سرمایه داران بزرگ گشوده می شود. خرید و فروش بازیکنان، پحش تلویزیونی بازیها، تبلیعات و فروش کفش و توپ و لباس از جمله سودهای هنگفتی است که نصیب آنها می شود. بیست ثانیه تبلیغ پیش از بازی و یا در نیمه ارزشی معادل دویست میلیون تومان به جیب شرکت های تلویزیونی که انحصار پحش بازیها را دارند سرازیر می کند. تنها فیفا نزدیک به یک و نیم میلیارد اورو برای پخش بازیها گرفته است. این در آمدهای سرشار و بادآورده که از جیب ما می رود، فوتبال را چنان آلوده که دست اندرکاران پشت پرده مجبور به هر کاری می شوند. در فوتبال جهان تقلب، دوپینگ و بازی های ساختگی به پدیده های پیش پا افتاده ای تبدیل شده اند. آشکار شدن فسادهای مالی در درون فوتبال ایتالیا از آخرین رخدادها در این زمینه است.
در سوی دیگر این نیمه تاریک هواداران فوتبال قرار دارند. آنانی که به این ورزش عشق می ورزند و از آلوده شدنش رنج می برند. اگر چه اینان قدرت بزرگی هستند و بدون وجودشان فوتبال بی معنا می شود، اما آنها به قدرت خود آگاه نیستند. خیل بی شمار فوتبال دوستان هنوز نتوانسته اند خود را سازماندهی کنند. بدون داشتن یک سازمان سراسری هیچ کاری در این زمینه نمی توان کرد. متاسفانه اشرار و اوباش عنان میدان های فوتبال را در اختیار دارند. بی شک در طول بازیها ناظر حرکات نژادپرستانه و آشوب برانگیز آنان خواهیم بود. بر دوست داران فوتبال است که راهی برای نجات آن از چنگ این پلشتی ها بیابند.

هیچ نظری موجود نیست: