چهارشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۵

همایش زنان

از همایش اعتراضی زنان ، علیه قوانین جامعه مذکر پشتیبانی کنیم. اگر چه جکومت اسلامی با میدان آوردن گله های وحشی حزب الله به سرکوب این همایش مسالمت آمیز خواهد پرداخت، اما پخش گسترده خبر آن در سرتاسر جهان و به زبان های گوناگون می تواند همدردی بسیاری از کوشندگان راه آزادی را برانگیزاند. نگذاریم حکومت اسلامی هم چون گذشته این همایش مسالمت آمیز را به تحقیر و آزار زنان تبدیل کند. درود بر شیر زنانی که با مبارزات خود جامعه مذکر را گام به گام به زباله دان تاریخ می اندازد. درود!

هیچ نظری موجود نیست: