جمعه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۵

جام جهانی 6

درود.هم چنان که پیش بینی کرده بودم، آرژانتین می رود که جام جهانی را به خانه ببرد.هنور هیچ تیمی در این دوره نتوانسته بازی ارائه دهد که به توان آن رابا آرژانتین مقایسه کرد. برزیل در بازی نخست خود بسیار ضعیف و اروپایی ظاهر شد. بازیکنان برزیل تحت تاثیر فوتبال دفاعی اروپا ، بازی خود را فراموش کرده اند. با این دو بازی آرژانتین نشان داد که به فوتبال آمریکای لاتین پشت نکرده اند.پاس های کوتاه و دقیق. مهارت بی نظیر در کنترل توپ. چستی و چالاکی در رفت و برگشت و حمله های جانانه به تیم حریف، همه ار ویژه گی های فوتبال آرژانتین است. دو بازی آرژانتین در برابر تیم های قلدر و قدری چون ساحل عاج و صربستان نشان از فینالی بودن آرژانتین دارد. مربی با هوش و خوش فکر آرژانتین ترکیبی را در هم آمیخته که بازیشان به هر فوتبال دوستی نهایت لذت را می دهد.گل های امروز آرژانتین زیباترین گل های این جام تا کنون بوده اند. درود !

هیچ نظری موجود نیست: