شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۵

جام جهانی9

احمدی نژاد گفته اگر ایران از سد پرتقال بگذرد به آلمان خواهد آمد. نخست این که مردم آلمان به دولت هشدار داده اند که از دعوت او خودداری ورزد. دوم این رئیس جمهور ابله ما می داند که شانس ایران به اندازه قطره ای در دریاست و حضرت علی هم دیگر به دادش نمی رسد، لاف می زند. بگو ابله مجبوری این همه گنده گویی کنی ؟

هیچ نظری موجود نیست: