جمعه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۵

جام جهانی 7

عاج فیل ها هم شکست. چه غم انگیز بود. پس از آن بازی زیبای آرژانتین حالم بد جوری گرفته شد. فیل های ساحل عاج تنها شانس قاره غارت شده برای صعود بود. آنها مغلوب زرنگی هلندی ها شدند. حیف تیمی چنین جنگنده و با تکنیک در چنین گروه مرگ آوری. آری فیل های آرام خوراک درندگان شدند، چنان که قاره آنها شد.

هیچ نظری موجود نیست: