یکشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۳

پرشین بلاگ

هر چی به ملت می گوئیم بابا این پرشین بلاگ همکار با رژیم آخوندیست و دام است ، کسی به حرف ما گوش نمی دهد. آهای ملت همیشه در صحنه ایران، اینها خودشان می گویند که در چارچوب نظام اند. نانشان را آنها می دهند ، شما باز می روید و در پرشین بلاگ خانه می سازید. امروز رفتم دیدم وبلاگ من و بیلی را بسته اند. اسد جان برای از دست رفتن آرشیوت به تو تبریک و تسلیت می گویم. این هم مثل همه چیزهای دیگر ملاخور شد. بابا این آخوندها شکمشان سیر نمی شود.

هیچ نظری موجود نیست: