سه‌شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۳

بشتابیم

هم میهنان عزیز !
جمهوری اسلامی می خواهد فردا - چهارشنبه نوزدهم ژانویه - سه نفر به چوبه دار بسپارد. بشتابید و از هر راهی که می دانید، اعتراض خود را به این حکم ضد بشری اعلام کنید. جان این انسان ها ارزشی بیشتر از هزاران خلیج فارس دارد.
شایعاتی مبنی بر اعدام چند تن زندانی سیاسی با این سه تن هست. می گویند که ده نفر را می خواهند اعدام کنند. آرام ننشینیم. به اینجا بروید و طومار تهیه شده را امضا کنید. آرام ننشینیم.

هیچ نظری موجود نیست: