دوشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۳

گشت و گذار

آنتونیو نگری فیلسوف معاصر ایتالیایی به تهران می آید. این همان نگری است که با بریگادهای سرخ ایتالیا فعالیت می کرد و چند سالی هم در فرانسه تبعید شده بود . سالهای اخیر را هم در زندان های ایتالیا گذرانده. رامین جهانبگلو فیلسوف معاصر ایرانی از او دعوت نموده. مقاله شرق در این مورد جالب است.
این تصویر هراسناک را که می بینم یاد عربستان سعودی در هزارو چهارصد سال پیش و امروز آن کشور می افتم. به راستی ترسناک نیست؟ این دختر بچه ها مرا یاد گوسفندانی می اندازند که دارند آنها را به کشتارگاه می برند و حالا آخوندکی ابله دارد به آنها می گوید توکل کنید به علی. خنده دار نیست؟ یا شایدم بیشتر گریه آور است؟ خودتان ربط دهید این مجلس را با مجلسی که آنتونیو نگری قرارست در تهران برپا کند.
گناه کاربران اینترنتی در ایران چیست. هم جمهوری اسلامی فیلترمان می کند و هم این شرکت های معظمی که شاید با همکاری خود رژیم راه ما را به جهان تکنولوژی اینترنتی می بندند. نگوئید می خواهم گناه را گردن انگلیسی ها بیندازم. یادتان رفته است همکاری های بین گوگل جان و دولت چین؟
این نوشته میرزا درباره موسیقی پاپ لوس آنجلسی که تهران را هم فرا گرفته و عقب مانده تر از پاپ دهه ی پنجاه ست را بخوانید. صد البته که این جماعت لوس آنجلس نشین عقب عقب می روند و نزدیک است که از آن ور بام به پایین پرت شوند. مثلا نگاه کنید به شماعی زاده که روزی آهنگ زیبایی مثل مرداب می ساخت و حالا دلش هوای رطب و یابس کرده است.
این نوشته بامزه هزارپا را بخوانید و درودی بر خانی بفرستید. عجب انسان طنزپردازی بوده است این خانی.

هیچ نظری موجود نیست: