جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۳

فراموش نکنیم

مقاله ای که به مناسبت شصت امین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس به دست ارتش سرخ شوروی - و در پی آمد آن رهایی بشریت از شر فاشیسم - نوشته ام و در سایت گویا منتشر شده است. عکس های تکان دهنده که گوهر مقاله را دریافتنی تر می کنند کار گویاست.

هیچ نظری موجود نیست: