پنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۳

ایهام

این نوشته ایهام بسیار خوب و منطقی است. کله های بزرگ را فراموش نکنیم. مرتضوی بدون شاهرودی توالت هم نمی تواند برود. اما شاهرودی ها و رفسنجانی ها و خامنه ای ها می دانند که سعید اما می ها و حسین شریعتمداری ها و مرتضوی ها و صدها تن دیگر جوانند و جویای نام و ثروت و قدرت. برای همین آنها را جلو می اندازند تا در مواقع خطر واجبی را به آنها بخورانند.

هیچ نظری موجود نیست: