چهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۳

خودکشی

فکر می کنید چند نفرازسران و دست اندرکاران رژیم سرکوب و شکنجه در حکومت اسلامی به این سرنوشت گرفتار می شوند؟

هیچ نظری موجود نیست: