یکشنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۳

گشت و گذار

این جماعت چقدر خوب بلدن که ننه من غریبم بازی درآرن. از یک سو سینه می زنه برای حفظ نظام، از سوی دیگر اعتراف میکنه که خرج برج های میلیونی نوکیسه گان رژیم و بندرهای سپاه پاسداران برای ورود قاچاق چقدر زیاده. این مسئولان نظام اگر عامل اصلی این جنایت نیستند پس کیه ؟ شاید نفت زیادی مملکت گل و بلبل.

این حرف ها مصداق کامل خود را به خریت زدن است. اینها از اعدام و شکنجه و آزار ملت حرف می زنند. ایشان از بخشی که آخوندها دوست دارند ، مثال می آورد.

بازگشت اژدها. البته ایشان بروس علی نیستند. اما با حرکت خزنده و زیر خاکی صدتا بروس علی را می برد سر چشمه و تشنه بر می گرداند. بترسیم . یا نترسیم ؟

هیچ نظری موجود نیست: