پنجشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۳

حداد عادلاین که اینجا می بینید مارادونا نیست. حداد عادل رئیس مجلس حکومت اسلامی است که می خواهد به ما بگوید که او تنها قهرمان پشت منقل نیست. چنان ساق و زانو را بسته که فکر کردم می خواهد مثل پهلوان پنبه ها زنجیر پاره کند.

هیچ نظری موجود نیست: