سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۳

سرزمین من

این نما آهنگ اندوه آور را نگاه کنید. راستکی است. سرزمین زخم خورده ی انسان شرقیست. انسانی که هم حکومتش و هم قدرت های بزرگ و آدمخوار جهان پیرامونش ، تنها به دریدن او می اندیشند. آه . تا کی اندوه . تا کی درد و رنج . تا کی ؟

هیچ نظری موجود نیست: