پنجشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۳

بی آیندگی

به این تصاویر نگاه کنید. راستکی هستند. این جنین کودکی است که اگر در آلمان بود شاید در آینده می شد یک اینشتن یا ویم وندرس. در سوئد بود شاید برگمان یا نوبل . در نروژ می توانست ایبسن یا هامسون یا مونک شود. درایتالیا امکان گرامشی شدن و یا فلینی شدن را داشته و در فرانسه می توانست یک فوکو یا دریدا و یا گدار شود اگر نمی شد هوگو یا زولا. در ایران و در سایه حکومت اسلامی راهی به جز خیابان و کارتن خوابی در سرمای زمهریر زمستان برای او نبوده است. انگار با مچاله شدنش دارد اعتراض خودش را به سرزمینی که در آن زاده شده است را فریاد می زند.

هیچ نظری موجود نیست: